SVENSKA HÖJDBOLAGET

ERT FÖRSTAVAL INOM STÄLLNINGSLÖSNINGARSvenska HöjdBolaget I Kristianstad AB är ett dynamiskt företag med fleråriga erfarenheter inom alla delar av ställningsbranschen, och vi har för branschen helt unika mobila lösningar.

Med kunden i centrum konsulterar vi tillsammans kring vilken lösning som passar bäst. Och för att underlätta för våra kunder så har vi ett oerhört stort kontaktnät under ett och samma företag.